IMATGEACCIÓ SOLIDÀRIA (SEGONA EDICIÓ)

Un projecte de sensibilització que donarà a conèixer la importància de la solidaritat i la cooperaciò com a activitats fonamentals per al desenvolupament social, així com convèncer de la facilitat en projectes de solidaritat i cooperació des la societat civil.

Sessions de Cinema i Valors a l'aula: A través de curtmetratges impulsats pels la Fundació TUS OJOS, i desenvolupat en Instituts, es promouen actituds favorables respecte a la cooperació per al desenvolupament, la convivència i generar una capacitat d'observació i de sensibilització en l'alumnat.

IMATGEACCIÓ SOLIDÀRIA està disenyada íntegrament per a joves, per tant, utilitzem eines que els hi siguin familiars com un llenguatge cinematogràfic narratiu, un portal web amb continguts en els que es puguin identificar i on els protagonistes sempre són els joves.

L’activitat que proposa la Fundació TUS OJOS consolida una tasca iniciada ara fa 7 anys i que permet apropar als més joves a la cooperación, al desenvolupament i a la solidaritat d’una manera entretinguda però responsable.

Objectius Catàleg de pel·lícules amb recursos didàctics
Centres Participants Fotos
Vídeo Triptic

Objectius

IMATGEACCIÓ SOLIDÀRIA té com a objectiu fonamental sensibilitzar, educar en valors i fomentar actituds solidàries des del treball local, en els joves, envers països en vies de desenvolupament.

Objectius específics:

  • Donar a conèixer la realitat social, política i econòmica dels països en vies de desenvolupament.

Resultats Esperats: Per mitjà de tallers, els estudiants puguin obtener una nova mirada al món, actuar com agents de cooperació i, d’aquesta manera, contribuïr a la consecució d’un món millor per a tots els éssers humans.

  • Promoure la reflexió i el debat sobre les causes que provoquen les desigualtats al món.

Resultats esperats: Promoure i fomentar la cultura de la pau i dels drets humans, l’equitat de gènere i la dignitat de la persona com a base del desenvolupament humà, a través d’aportació d’idees (creatives) i solucions. Participació dels joves a projectes de cooperació i convivència, a associacions, de la seva localitat, del seu barri.

  • Aprobar la realitat dels països en via de desenvolupament als estudiants, generant la capacitat d'empatia.

Resultats esperats: Desenvolupar la intel·ligència emocional, amb la fi de generar als alumnes habilitats que els permetin posar-se a la pell dels personatges, asociar les seves vivències amb la realitat de la pel·lícula sempre amb respecte i tolerància.

  • Afavorir la implicació de l'alumnat i la seva cooperació a través de la transmissió de conductes solidàries cap la societat.

Resultats esperats: Familiaritzar als alumnes amb un tipus de cinema diferent, tractar de que puguin adoptar els valors reflectits pels personatges, amb l’objectiu de superar prejudicis i manifestar una postura favorable a la cooperació al desenvolupament i , a la vegada transmetre aquests valors a d’altres persones. Generar als estudiants una mirada crítica cap a una realitat difícil, però

  • Conèixer exemples i apropar-se a iniciatives.

Resultats esperats: Fomentar el compromís i la participació de l’alumnat tant a curt com a mig plaç.

Centres Participants

Catàleg de pel·lícules amb recursos didàctics

http://tusojos.es/es/trabajos

Triptic

Vídeo