Roda Solidaritat

 

“La província de Barcelona roda Solidaritat” és un projecte per a la sensibilització, reflexió i divulgació de valors solidaris per mitjà de la realització cinematogràfica en un entorn local, al mateix temps que promociona els projectes de cooperació que es duen a terme als municipis participants. L’activitat es complementa amb l’exhibició dels audiovisuals en valors realitzats pels joves de cada municipi participant, junt amb altres continguts que mostren la tasca de les ONGDs i les Associacions locals amb l’objectiu de difondre la seva acció social a la ciutadania.

Roda Solidaritat 2014

Roda Solidaritat 2015